Naša logistika

\

Vozni park

 • 4 kamiona sa utovarnom rukom
 • 4 kamiona abrol
 • 8 kamiona šlepera
 • 1 solo kamiona
 • 2 servisna kamiona
\

Prateća oprema

 • 14 abrol kontejnera
 • namenske korpe i kante za sakupljanje otpadnih materijala
 • viljuškar
\

Oprema za obradu materijala

 • 6 specijalizovanih bagera – građevinskih mašina
 • 2 hidrauličnih makaza
 • 2 hidraulična čekića
\

Logistički centar

 • 2.700 m2 industrijskih hala
 • 15.400 m2 otvorenog prostora sa čvrstom podlogom
 • 300 m2 kancelarijskog prostora