Projekti

Naš primarni plan je postavljanje uspešnog upravljanja efikasno održivim sistemom za upravljanje otpadom:

  • Rušenje, sakupljanje, otprema i reciklaža svog materija dobijenog demontiranje i rušenjem
  • Reciklaža betona i ponovno korišćenje u građevinske svrhe
  • Javno privatno partnerstvo sa Komunalnim preduzećima
  • Bioneregija-ponovno iskorišćenje otpada u energetske svrhe

Beograd na vodi

IIzuzetno važan projekat na kojem smo periodično i po potrebi angažovani je i izvođenje radova na uklanjanju velikih, plovnih objekata i raščišćavanju terena za izgradnju BEOGRADA NA VODI. Uspešno je izvršena i demontaža čelične konstrukcije – montažna zgrada...

Industrija mašina i traktora

Pokretna imovina iz stečajne mase Industrije mašina i traktora prodata je Eko Uniji SN. U prodatoj imovini su mašinska oprema, konvejneri, traktori i viljuškari, vozila, zalihe rezervnih delova i guma, otpadno gvožđe i bakar kao i restoran i kuhinja. Eko Unija SN u...

Rušenje i uklanjanje opreme u okviru šećerane u Požarevcu

Eko Unija SN je pored dva velika projekta, Bor i Galenika, u 2018. godini počela saradnju sa gradom Požarevcom i krenula sa demontažom i sečenjem rashodovane tehnološke opreme u okviru obejkata Šećerane. Projekat obuhvata uklanjanje i demontažu rashodovane opreme kao...

Rušenje i uklanjanje opreme u okviru Galenike AD Beograd

U 2018. godini Eko Unija SN počela je saradnju sa preduzećem Galenika AD, na radovima demontaže opreme u okviru objekata i uklanjanja opasnog i neopasnog otpada.Ostali projekti

Topionica i rudnik bakra Bor

Projekat podrazumeva demontažu i rušenje čeličnih konstrukcija u okviru topionice i uklanjanje metalnog otpada, kao i rekultivacija i ozelenjavanje zemljišta.Ostali projekti
Beograd na vodi

Beograd na vodi

IIzuzetno važan projekat na kojem smo periodično i po potrebi angažovani je i izvođenje radova na uklanjanju velikih, plovnih objekata i raščišćavanju terena za izgradnju BEOGRADA NA VODI. Uspešno je izvršena i demontaža čelične konstrukcije – montažna zgrada...

Industrija mašina i traktora

Industrija mašina i traktora

Pokretna imovina iz stečajne mase Industrije mašina i traktora prodata je Eko Uniji SN. U prodatoj imovini su mašinska oprema, konvejneri, traktori i viljuškari, vozila, zalihe rezervnih delova i guma, otpadno gvožđe i bakar kao i restoran i kuhinja. Eko Unija SN u...

Rušenje i uklanjanje opreme u okviru šećerane u Požarevcu

Rušenje i uklanjanje opreme u okviru šećerane u Požarevcu

Eko Unija SN je pored dva velika projekta, Bor i Galenika, u 2018. godini počela saradnju sa gradom Požarevcom i krenula sa demontažom i sečenjem rashodovane tehnološke opreme u okviru obejkata Šećerane. Projekat obuhvata uklanjanje i demontažu rashodovane opreme kao...

Topionica i rudnik bakra Bor

Topionica i rudnik bakra Bor

Projekat podrazumeva demontažu i rušenje čeličnih konstrukcija u okviru topionice i uklanjanje metalnog otpada, kao i rekultivacija i ozelenjavanje zemljišta.Ostali projekti