Sertifikati i dozvole

 

Naši sertifikati

Eko Unija SN d.o.o. je sertifikovana prema najnovijim ISO standardima poslovanja.  

ISO 9001:2008 je okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom.

ISO 9001:2008 je međunarodno priznati standard za sistem upravljanja kvalitetom (QMS) koji je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) 1987. godine, a potom je revidiran 1994, 2000 i u novembru 2008. Standard ISO 9001:2008 je okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Standard omogućava niz principa koji obezbeđuju logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo kod kupaca. On precizira uslove za upravljanje kvalitetom, pri čemu organizacija treba da proceni i pokaže svoju sposobnost da obezbedi proizvode ili usluge koji zadovoljavaju potrebe korisnika i važećih zakonskih regulativa, i time poveća zadovoljenje korisnika.

Standard ISO 9001:2008 je namenjen za upotrebu u bilo kojoj organizaciji koje žele da poboljšaju način na koji se upravlja i rukovodi, bez obzira na njenu veličinu, sektor i kategoriju proizvoda ili usluga.

Osnove ISO 9001:2008 (QMS-a):

 • Politika kvaliteta
 • Upravljanje dokumenata
 • Upravljanje zapisima
 • Interna provera
 • Upravljanje neusaglašenostima
 • Korektivne mere
 • Preventivne mere
 • Stalno poboljšanje

Koristi ISO 9001:2008:

 • Poboljšava finansijsko poslovanje
 • Povećava reputaciju
 • Povećava nivo zadovoljstva kupaca
 • Poboljšava upravljanje operativnih procesa
 • Obezbeđuje konkurentsku prednost
 • Usaglašenost sa zakonskom regulativom
 • Sposobnost da se globalno nadmeću kvalitetom i cenom
 • Pristup novim tržištima
 • Poboljšavanje odnosa sa kupcima i dobavljačima
 • Poboljšana usmerenost na potrošača i proces orijentacije
 • Stalno poboljšanje upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2004 predstavlja standard koji omogućuje smanjenje negativnih ekoloških uticaja i promovisanje ekoloških poslovnih običaja.

ISO 14001:2004 standard je okvir za upravljanje zaštitom životne sredine koji je Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila 1996. godine, a revidiran je novembra 2004.

Standard je zasnovan na principu stalnog unapređenja stanja životne organizacije. Standard koristi koncept Planiraj – Uradi – Proveri – Deluj (Plan – Do – Check – Act), što predstavlja poboljšanje. Sastoji se od skupa zahteva kojima preduzeće mora da se bavi i sprovodi u svojim aktivnostima. Osnovna namena je da se stalno poboljšava zaštita životne sredine. ISO 14001:2004 se može primeniti na bilo koje preduzeće koja želi da uspostavi, implementira, održava i unapređuje životnu sredinu i sistem upravljanja u skladu sa svojom izjavom o Politici zaštite životne sredine.

Osnove ISO 14001:2004 (EMS-a):

 • Politika zaštite životne sredine
 • Identifikacija značajnih ekoloških aspekata i uticaja
 • Razvoj ciljeva i programa
 • Plan implementacije za ispunjenje ciljeva i programa
 • Identifikovanje zahteva obuke
 • Preispitivanje od strane rukovodstva

Koristi ISO 14001:2004:

 • Smanjenje odgovornosti i rizika
 • Olakšavanje poslovnih procesa
 • Minimiziranje otpada i energije
 • Niži troškovi distribucije
 • Poboljšanje poslovnog imidža
 • Sticanje međunarodnog priznanja
 • Poboljšanje marketinškog potencijala

OHSAS 18001:2007 je međunarodno priznat standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu.

Standard pruža okvir za organizacije, bez obzira na njihovu složenost i veličinu, da holistički upravljaju svojom bezbednošću. OHSAS 18001 je dizajniran da omogući organizacijama da pokažu svoju posvećenost pružanju bezbednog i efikasnog radnog okruženja tako što identifikuje rizike i poboljšava pristup ka aktivnim upravljanjem ovim aktivnostima.

Cilj OHSAS 18001 je da se kontinuirano smanjuje rizik profesionalne opasnosti na radnom mestu, što zauzvrat poboljšava produktivnost kompanije.

Osnove OHSAS 18001:2007:

 • Politika zaštite životne sredine
 • Procena rizika po radnim mestima
 • Razvoj ciljeva i programa
 • Plan implementacije za ispunjenje ciljeva i programa
 • Identifikovanje zahteva obuke
 • Preispitivanje od strane rukovodstva

Koristi OHSAS 18001:2007:

 • Poboljšava efikasnost i smanjuje broj nesreća na radu
 • Pokazuje posvećenost zaštiti zaposlenih, imovine i postrojenja
 • Pokazuje poštovanje zakona
 • Poboljšava reputaciju
 • Unapređen odnos sa partnerima baziran na sigurnosti i zaštiti osoblja, kupaca i dobavljača
 • Usklađenost sa zakonskim propisima
 • Povećan kredibilitet preduzeća
 • Ušteda troškova kroz spremnost na reagovanje u vanrednim situacijama
 • Unapređen sistem upravljanja rizicima

Dozvole

Posedujemo sve neophodne dozvole za upravljanje otpadom: