Rušenje i uklanjanje opreme u okviru Galenike AD Beograd

U 2018. godini Eko Unija SN počela je saradnju sa preduzećem Galenika AD, na radovima demontaže opreme u okviru objekata i uklanjanja opasnog i neopasnog otpada.

Ostali projekti

Beograd na vodi

IIzuzetno važan projekat na kojem smo periodično i po potrebi angažovani je i izvođenje radova na uklanjanju velikih, plovnih objekata i raščišćavanju terena za izgradnju BEOGRADA NA VODI. Uspešno je izvršena i demontaža čelične konstrukcije – montažna zgrada...

Industrija mašina i traktora

Pokretna imovina iz stečajne mase Industrije mašina i traktora prodata je Eko Uniji SN. U prodatoj imovini su mašinska oprema, konvejneri, traktori i viljuškari, vozila, zalihe rezervnih delova i guma, otpadno gvožđe i bakar kao i restoran i kuhinja. Eko Unija SN u...

Rušenje i uklanjanje opreme u okviru šećerane u Požarevcu

Eko Unija SN je pored dva velika projekta, Bor i Galenika, u 2018. godini počela saradnju sa gradom Požarevcom i krenula sa demontažom i sečenjem rashodovane tehnološke opreme u okviru obejkata Šećerane. Projekat obuhvata uklanjanje i demontažu rashodovane opreme kao...