U 2018. godini Eko Unija SN počela je saradnju sa preduzećem Galenika AD, na radovima demontaže opreme u okviru objekata i uklanjanja opasnog i neopasnog otpada.Ostali projekti