Beograd na vodi

Beograd na vodi

Beograd na vodi IIzuzetno važan projekat na kojem smo periodično i po potrebi angažovani je i izvođenje radova na uklanjanju velikih, plovnih objekata i raščišćavanju terena za izgradnju BEOGRADA NA VODI. Uspešno je izvršena i demontaža čelične konstrukcije – montažna...
Industrija mašina i traktora

Industrija mašina i traktora

Industrija mašina i traktora Pokretna imovina iz stečajne mase Industrije mašina i traktora prodata je Eko Uniji SN. U prodatoj imovini su mašinska oprema, konvejneri, traktori i viljuškari, vozila, zalihe rezervnih delova i guma, otpadno gvožđe i bakar kao i restoran...
Rušenje i uklanjanje opreme u okviru Galenike AD Beograd

Rušenje i uklanjanje opreme u okviru Galenike AD Beograd

Rušenje i uklanjanje opreme u okviru Galenike AD Beograd U 2018. godini Eko Unija SN počela je saradnju sa preduzećem Galenika AD, na radovima demontaže opreme u okviru objekata i uklanjanja opasnog i neopasnog otpada. Povratak na sve projekte Ostali projekti Beograd...
Topionica i rudnik bakra Bor

Topionica i rudnik bakra Bor

Topionica i rudnik bakra Bor Projekat podrazumeva demontažu i rušenje čeličnih konstrukcija u okviru topionice i uklanjanje metalnog otpada, kao i rekultivacija i ozelenjavanje zemljišta. Povratak na sve projekte Ostali projekti Beograd na vodi IIzuzetno važan...